SeaTime

הצהרת נגישות

 
 1. נגישות האתר
 1. באתר האינטרנט של “סי-טיים” (“Sea Time”) המופעל ע”י ספיריט – מועדון שיט בע”מ (ח.פ. 51-438128-4) מת.ד. 6393 תל אביב 61063 (להלן: “החברה“) (להלן: “האתר“), מושקעים מאמצים רבים על מנת להפוך את האתר לנגיש ומותאם לצרכי כלל האוכלוסייה, ולאנשים עם מוגבלויות בפרט.
 2. באתר מוטמע תוסף נגישות על פי התקן הישראלי ת”י 5568 ברמה AA, הכפוף לתנאי השימוש של היצרן.
תוסף הנגישות כולל את אפשרויות ההנגשה הבאות:
 1. שינוי גודל טקסט
 2. שינוי גוונים
 3. שינוי ניגודיות
 4. שינוי רקע
 5. הדגשת קישורים
 6. החלפת הפונט
המשתמשים מוזמנים לעשות שימוש באפשרויות ההנגשה המתאימות להם.
 1. החברה עושה כל מאמץ על מנת שהאתר יהיה מונגש לכלל האוכלוסייה. יחד עם זאת, ייתכן וחלקים מסויימים באתר טרם הונגשו או שלא נמצאה טכנולוגיה מתאימה על מנת להנגישם. במידה ןמשתמש באתר מגלה חלקים באתר שאינם מונגשים באופן מיטבי, המשתמש מוזמן לעדכן את החברה באמצעות פנייה לשירות הלקוחות, בדרכי הפניה המפורטים בתקנון. 
 1. הסדרי נגישות לקבלת השירותים במרינה בתל-אביב
 1. המרינה בתל-אביב המופעלת על ידי חברת אתרים בחוף תל – אביב בע”מ, מונגשת באמצעות כניסה, גישה, שירותים וחניה המותאמים לאנשים עם מוגבלות. ניתן לפנות בעניין זה למרינה בתל-אביב.
 2. צוות החברה מספק סיוע בגישה ובעליה לכלי השיט עבור בעלי מוגבלויות פיזיות. יש לתאם קבלת סיוע כאמור מראש, באמצעות פניה לשירות לקוחות בדרכי ההתקשרות המפורטים בתקנון.
  סימוני הסכמה באתר (לביצוע באתר)  
 1. סימון הסכמה למשלוח דיוור:
 • בסימון תיבה זו, הנני מאשר/ת קבלת דיוור ישיר של דברי פרסום מטעם ספיריט – מועדון שיט בע”מ, הכוללים בין היתר, הצעות לשירותים ולמוצרים, מידע על אירועים ופעילות, מבצעים, הטבות, קידום מכירות וכיו”ב, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), מערכת חיוג אוטומטית וכיו”ב. ידוע לי כי אני רשאי/ית בכל עת להודיע לכם על סירובי להמשיך לקבל דברי פרסום כאמור, באופן כמפורט בתקנון האתר* ובמדיניות הפרטיות*.
 1. סימון אישור לתנאי התקנון ומדיניות הפרטיות:
 • בסימון תיבה זו, הנני מאשר/ת את תנאי  תקנון האתר* ו- מדיניות הפרטיות*, וכי ידוע לי כל שימוש שאעשה באתר, הינו בהתאם לתנאי התקנון ומדיניות הפרטיות. כמו כן הריני לאשר כי ידוע לי שפרטיי אשר נמסרו על ידי באתר, ככל שנמסרו, ייאספו ויישמרו במאגרי המידע של ספיריט – מועדון שיט בע”מ, לצרכים ובאופן כמפורט בתקנון ובמדיניות הפרטיות.
לחילופין (כאשר אין רלבנטיות לסימון תיבה): בכניסה לאתר ושימוש באתר, הנני מאשר/ת את תנאי  תקנון האתר* ו- מדיניות הפרטיות*, וכי ידוע לי כל שימוש שאעשה באתר, הינו בהתאם לתנאי התקנון ומדיניות הפרטיות. כמו כן הריני לאשר כי ידוע לי שפרטיי אשר נמסרו על ידי באתר, ככל שנמסרו, ייאספו ויישמרו במאגרי המידע של ספיריט – מועדון שיט בע”מ, לצרכים ובאופן כמפורט בתקנון ובמדיניות הפרטיות *מוצע להשתמש בלינק אקטיבי המפנה למסמך הרלבנטי   כללי ביטול עסקה (לידיעה)   בעסקת מכר מרחוק (טלפונית או באמצעות האינטרנט) לכל סוגי העסקאות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה (השם, מספר הזהות והכתובת של העוסק בארץ ובחוץ לארץ; התכונות העיקריות של השירות: מחיר השירות ותנאי התשלום החלים על העסקה, האופן שבו יכול הצרכן לממש את זכותו לבטל את העסקה; מידע בדבר האחריות לשירות; תנאים נוספים החלים על העסקה), ועד שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. שימו לב שעל פי החוק, צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק (מי שמלאו לו 65) ועולה חדש (מי שטרם חלפו 5 חודשים ממועד קבלת תעודת עולה), רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק תוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה (זה כמובן לא רלבנטי אם השירות שהוזמן כבר ניתן, ולא רלבנטי לגבי ספקי חו”ל – ראו להלן). בעסקה רגילה (מתייחס להשכרת סירות ולהרשמה לקורס/השתלמות) – בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות. שימו לב שבתי משפט נוגעים לעיתים לאפשר ללקוח לבטל עסקה גם בחריגה מכללים אלו, למשל כאשר נוצרה מניעה רפואית או כלכלי ללקוח, שלא הייתה ידועה במועד הזמנת השירות. מוצע להפעיל שיקול דעת בעניין זה. בעסקאות בהן השירות ניתן כולו בחו”ל על ידי ספק שיושב בחו”ל בהתאם למדיניות הביטול של הספק בחו”ל אותה יש להציג בפני הלקוח טרם ביצוע העסקה
דילוג לתוכן